Kolo jako benefit

Dlouhodobý pronájem kol a elektrokol – rámec operativního leasingu

Předpoklady využití daňových výhod: 

 • tento benefit je poskytnut nepeněžní formou a to na základě dohody zaměstnavatele a zaměstnance, která stanoví,  že mu po dobu 24 měsíců bude část mzdy, odměn nebo mimořádných odměn poskytována v naturální formě dlouhodobým využíváním kola (elektrokola) zaměstnavatele
 • Nájemné hradí leasingové společnosti zaměstnavatel, nikoliv zaměstnanec
 • Kolo nesmí být převedeno po dobu přenechání k dlouhodobému užívání do vlastnictví zaměstnance.

Jak to funguje?

 • zaměstnanec si z nabídky projektu KOLONAOPERAK.CZ  vybere kolo, o které má zájem
 • zaměstnavatel uzavře leasingovou smlouvu s leasingovou společností  ohledně dlouhodobého nájmu vybraného kola
 • zaměstnavatel přenechá vybrané kolo k dlouhodobému bezplatnému užívání zaměstnanci
 • zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřou smlouvu, ve které budou detailně popsány podmínky užívání vybraného kola zaměstnancem a kde budou zároveň popsány dopady situací, kdy by zaměstnanec ukončil pracovní poměr se zaměstnavatelem dříve, než dojde k ukončení leasingu vybraného kola
 • vybrané kolo je po dobu dlouhodobého nájmu majetkem leasingové společnosti s tím, že zaměstnavatel má po skončení nájmu možnost kolo za předem dohodnutou cenu odkoupit nebo vrátit leasingové společnosti
 • záleží na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, zda zaměstnavatel umožní zaměstnanci jím vybrané kolo po skončení dlouhodobého nájmu od zaměstnavatele odkoupit

Zdanění

Pro uplatnění níže uvedeného osvobození od daně je třeba kumulativně splnit následující podmínky:

 • plnění musí být poskytnuto nepeněžní formou, a
 • plnění musí být poskytnuto na vybrané účely (možnost využívat sportovní nebo tělovýchovné zařízení)
 • náklady zaměstnavatele na toto plnění musí být účtovány jako náklady daňově neuznatelné

Pro zaměstnance je tak poskytnutí tohoto plnění spojeno s úsporou ve výši 26% oproti výplatě peněžní odměny (15% úspora na dani, 4,5% úspora na zdravotním pojištění a 6,5% úspora na sociálním pojištění).

Pro zaměstnavatele s úsporou ve výši 33,8% (24,8% sociální pojištění a 9% zdravotní pojištění), kterou je nicméně nutno ponížit o 19% doplatek na dani z příjmů právnických osob.

Co zajistíme?

PRO ZAMĚSTNANCE

 • připravíme širokou nabídku kol
 • celý projekt jim prostřednictvím vašich firemních informačních kanálů představíme a vysvětlíme
 • poskytneme jim konzultanta, který jim pomůže s výběrem kol
 • kola jim připravíme a doručíme v případě zájmu až domů

PRO ZAMĚSTNAVATELE

 • připravíme návrh Dohody o podmínkách poskytování naturální mzdy
 • zajistíme komplexní financování od leasingové společnosti
 • zabezpečíme komplexní servisní péči vašich kol

Rádi Vám připravíme vzorovou kalkulaci flotily dle Vašich požadavků a vysvětlíme i všechny detaily nabízené služby.